A, B vai C kategorijas piesārņojošu darbību novērtējums atļaujas saņemšanai

Ražošanas procesi un tehnoloģijas. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens. Gaisa, notekūdens un zemes piesārņojums. Smakas. Troksnis. Monitorings. Pārstāvēšana VVD informatīvajā sistēmā TULPE

Stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projektu izstrāde

Piesārņojošo vielu emisiju pamatojums. Emisijas avotu fizikālais raksturojums. Gāzu attīrīšanas iekārtas. Emisijas dinamikas raksturojums. Izkliedes aprēķini. Gaisa kvalitātes normatīvu pārbaude.

Dabas resursu nodokļu un atskaišu sagatavošana

Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi, vides piesārņošanu, par videi kaitīgām precēm, par preču un izstrādājumu iepakojumu. Pārskata par aprēķināto dabas resursu nodokli sastādīšana iesniegšanai Valsts vides dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS)

Kontakti

 

Adrese

Juridiskā un ofisa adrese:
Brīvības gatve 386, k-3-84,
Rīga, LV-1024


Tālrunis

26567450, 29286801


E-pasts

info@ekosoft.lv