UZŅĒMUMA FILOZOFIJA

Jebkura cilvēku veikta vai iecerēta darbība ir saistīta ar dabas resursu izmantošanu un izmaiņām apkārtējā vidē. Ja tā ir prasmīga, tā nes labumu cilvēkiem un minimizē kaitējumu videi. Neprasmīgas darbības var radīt tādu piesārņojuma daudzumu, piemēram, atkritumu, dūmgāzu, trokšņu vai smaku veidā, kam var būt daudzi kaitīgi efekti ieskaitot draudus mūsu veselībai.

Cilvēkiem bieži vien nav attiecīgu zināšanu par vides piesārņojuma rašanās cēloņiem un tie neapzinās, ka tam, ko viņi dara pasaulē vienmēr ir sekas. Mūsu mērķis? Lai katrs ir atbildīgs par savu rīcību un izvērtē kā tā ietekmē vidi kurā dzīvojam. Tie būs

 

tavi soļi vides pārvaldībā.Nepieciešamās atļaujas, veicot ar dabas resursu nodokli apliekamās darbības
Atļaujas saņemšanas process
Dabas resursu nodokļa maksājumi
Padomi likumdošanas ievērošanai
Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai
Kalkulators nodokļa aprēķināšanai (dabasgāzes sadedzināšana)
Kalkulators nodokļa aprēķināšanai (koksnes sadedzināšana)