PROGRAMMU NODROŠINĀJUMS

Lai novērtētu piesārņojošu vielu emisiju atbilstību gaisa kvalitātes normatīviem izmantojam piesārņojošo vielu izkliedes aprēķina datorprogrammas, kas

  • nodrošina iespēju grafiski attēlot aprēķinu rezultātus uz piesārņojuma avota apkārtnes topogrāfiskās kartes;

  • nodrošina iespēju veikt aprēķinus, izmantojot emisijas un emisijas avotu parametrus;

  • modelē situācijas atbilstoši raksturīgākajiem meteoroloģiskajiem apstākļiem, kas var ietekmēt piesārņojuma izkliedi, un meteoroloģiskajiem apstākļiem, kuros prognozējams visaugstākais piesārņojuma līmenis;

  • modelē situācijas, ievērojot teritorijai raksturīgos meteoroloģiskos apstākļus, un var veikt aprēķinus, izmantojot Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sniegto meteoroloģisko informāciju;

  • ja nepieciešams, nodrošina iespēju vienā aprēķinu ciklā modelēt piesārņojuma izkliedi no vairākiem piesārņojuma avotiem;

  • sniedz rezultātus, ņemot vērā esošo gaisa piesārņojumu (tuvumā esošo gaisa piesārņojuma avotu aprēķināto (modelēto) piesārņojumu vai arī monitoringā noskaidroto piesārņojošo vielu fona koncentrāciju);

  • ņem vērā emisijas avota apkārtnē esošā reljefa īpatnības, apbūvi, kā arī citus faktorus, ja tie būtiski ietekmē piesārņojuma izkliedi:

EnviMan

Gausa dispersijas modelis piesārņojuma izkliedes modelēšanai no stacionāriem un mobiliem piesārņojuma avotiem. Izstrādātājs - Zviedrijas kompānija OPSIS AB. Versija – Beta 2. OD. Licence Nr. 3473-8116-8147 izsniegta Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centram (LVĢMC).

ADMS

Atmosfēras dispersijas modelis piesārņojuma pārbaudei. Izstrādātājs –Kembridžas firma CERC. Versija - 3.1.17.0. Licence Nr. P01.0718.C.AS300.LV izsniegta SIA „ EKOSOFT”.

 Lai novērtētu smaku koncentrāciju atbilstību smaku mērķlielumiem izmantojam kādu no iepriekš minētajām datorprogrammām.

Lai novērtētu piesārņojošu vielu emisiju apjomu izmantojam datorprogrammas:

 

TANKS

Naftas produktu un naftas ķīmijas produktu zudumu gaisā (emisiju) novērtēšanas programma, Versija 4.09D. Izstrādāta EPA (ASV vides aizsardzības aģentūrā). Licence nav nepieciešama

ALOHA

Ķīmisku vielu emisijas novērtēšanai no neorganizētiem avotiem (piemēram, noplūdes gadījumā). Versija 5.4.1.2. Izstrādāta – EPA, NOAA ASV. Licence nav nepieciešama

Nepieciešamās atļaujas, veicot ar dabas resursu nodokli apliekamās darbības
Atļaujas saņemšanas process
Dabas resursu nodokļa maksājumi
Padomi likumdošanas ievērošanai
Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai
Kalkulators nodokļa aprēķināšanai (dabasgāzes sadedzināšana)
Kalkulators nodokļa aprēķināšanai (koksnes sadedzināšana)