Padomi likumdošanas ievērošanai

Piesārņojošas darbības bez attiecīgās atļaujas nereti veic uzņēmumi, kuriem nepieciešams saņemt B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju vai arī C kategorijas piesārņojošās darbības apliecinājumu. Šis pārkāpums skaidrojams ar uzņēmēju neinformētību, it sevišķi tas raksturīgi, piemēram, autoremontdarbnīcām, autostāvvietām, sadedzināšanas iekārtām ar jaudu, kas lielāka par 0,2 MW, u.c.

Jāatceras, ka atļauja ir nepieciešama autostāvvietām, ja tā ir paredzēta 50 un vairāk automašīnām; kokzāģētavām - ja tajās pārstrādā vairāk nekā 2000 m3 apaļkoku gadā; siltumnīcu kompleksiem, ja tie aizņem par 1000 m2 lielāku platību; notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, ja attīrītie notekūdeņi tiek novadīti vidē.

Gadās arī pārsniegt esošajā atļaujā norādīto produkcijas daudzumu vai citu piesārņojošo darbību raksturojošu lielumu, sakarā ar ko ir nepieciešama augstākas kategorijas atļauja, taču uzņēmumi to neievēro un jaunu iesniegumu attiecīgās kategorijas atļaujas saņemšanai neizstrādā. Reizēm uzņēmumi nepareizi novērtē laika resursus atļaujas iegūšanai un ir spiesti atlikt savas darbības līdz atļaujas saņemšanai.

Uzņēmēji pienācīgi nenovērtē uzņēmuma attīstības iespējas. Piemēram, ir pieprasīti piesārņojošo vielu emisijas limiti, kuri raksturo pašreizējo darbību un kuri tiks pārsniegti, palielinot ražošanas apjomus. Tādējādi ir jāveic grozījumi atļaujā, lai saņemtu lielākus piesārņojošo vielu emisijas limitus, bet tas ir laikietilpīgs pasākums. Tas var radīt arī finansiālus zaudējumus, jo, pārsniedzot noteiktos piesārņojošo vielu emisijas limitus, DRN par virslimita piesārņojumu jāmaksā desmitkārtīgā pamatlikmes apmērā. Tāpēc, pieprasot emisiju limitus, ieteicams rūpīgi apsvērt saražotās produkcijas apjomu nākotnē.

Jaunajiem un esošajiem uzņēmumiem, kas rada būtisku gaisa piesārņojumu, īpaša vērība jāpievērš citiem tuvumā esošiem nozīmīgiem gaisa piesārņotājiem. Tā kā Latvijā ir noteikti normatīvi dažādām gaisu piesārņojošām vielām un smakām, pienācīgi nenovērtējot savu atrašanās vietu, var izrādīties, ka gaisa piesārņojums apkārtnē ir tuvs pieļaujamam koncentrācijas līmenim vai to pārsniedz. Šādā situācijā uzņēmumam var rasties grūtības vai kļūt neiespējami palielināt ražošanas jaudas, izmantojot esošās tehnoloģijas, jo reģionālā vides pārvalde, visticamāk, nepiekritīs ražošanas un līdz ar to arī piesārņojuma pieaugumam. Vienīgā iespēja ir iekārtu nomaiņa pret tādām, kas ražošanas procesā rada mazāku piesārņojumu, vai arī ražotnes pārcelšana uz citu vietu. Notekūdeņu novadīšanai ūdenstilpē pastāv līdzīga kārtība, jo tiek kontrolēts, lai uzņēmuma darbības rezultātā nenotiktu būtiska ūdenstilpnes ūdens kvalitātes pasliktināšanās.

Nepieciešamās atļaujas, veicot ar dabas resursu nodokli apliekamās darbības
Atļaujas saņemšanas process
Dabas resursu nodokļa maksājumi
Padomi likumdošanas ievērošanai
Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai
Kalkulators nodokļa aprēķināšanai (dabasgāzes sadedzināšana)
Kalkulators nodokļa aprēķināšanai (koksnes sadedzināšana)