Kalkulators nodokļa aprēķināšanai. Dabasgāzes sadedzināšana
Gāzes patēriņš m3

REZULTĀTI

Piesārņojošo vielu emisijas apjomi
Piesārņojošā viela Gāzes patēriņš m3 Emisijas faktors g/m3 Emisijas apjomi, t
CO 1.3
NO2 1.60
CO2 1875.752221952

DRN summa
Piesārņojošā viela Emisijas apjomi, t DRN likme eur/t DRN summa euro
CO 7.83
NO2 85.37
CO2 3.5
Kopā

DRN sadalījums
Valsts Pašvaldība Kopā
40% 60%

Emisijas faktori
CO 1.34 g/m3
NO2 1.6 g/m3
CO2 54.89728 t/TJ
Q gāze 34.1684 MJ/m3

DRN likme
CO 7.83 euro/t
NO2 85.37 euro/t
CO2 3.50 euro/t
Nepieciešamās atļaujas, veicot ar dabas resursu nodokli apliekamās darbības
Atļaujas saņemšanas process
Dabas resursu nodokļa maksājumi
Padomi likumdošanas ievērošanai
Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai
Kalkulators nodokļa aprēķināšanai (dabasgāzes sadedzināšana)
Kalkulators nodokļa aprēķināšanai (koksnes sadedzināšana)