Kalkulators nodokļa aprēķināšanai. Koksnes sadedzināšana
Koksnes patēriņš t

REZULTĀTI

Piesārņojošo vielu emisijas apjomi
Piesārņojošā viela Koksnes patēriņš t Emisijas faktors g/kg Emisijas apjomi, t
CO 2.7
NO2 0.99
PM10 2.15

DRN summa
Piesārņojošā viela Emisijas apjomi, t DRN likme eur/t DRN summa euro
CO 7.83
NO2 85.37
PM10 75.00
Kopā

DRN sadalījums
Valsts Pašvaldība Kopā
40% 60%

Emisijas faktori
CO 2.7 g/kg
NO2 0.99 g/kg
PM10 2.15 g/kg

DRN likme
CO 7.83 euro/t
NO2 85.37 euro/t
PM10 75.00 euro/t
Nepieciešamās atļaujas, veicot ar dabas resursu nodokli apliekamās darbības
Atļaujas saņemšanas process
Dabas resursu nodokļa maksājumi
Padomi likumdošanas ievērošanai
Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai
Kalkulators nodokļa aprēķināšanai (dabasgāzes sadedzināšana)
Kalkulators nodokļa aprēķināšanai (koksnes sadedzināšana)