Nepieciešamās atļaujas, veicot ar dabas resursu nodokli apliekamās darbības

 Atbilstoši Dabas resursu nodokļa likuma 3. panta prasībām par dabas resursu nodokļa (DRN) maksātājiem uzskatāmas personas, kas veic piesārņojuma novadīšanu vidē (gaisā, ūdenī, zemes dzīlēs) vai dabas resursu iegūšanu (ūdens, minerālieži, u.c.). Tām ir nepieciešama A, B vai C kategorijas piesārņojošās darbības atļauja. Minēto kategoriju klasifikācijas kritēriji norādīti:
• likuma „Par piesārņojumu” 1. Pielikumā;
• MK 2010. gada 30.novembra noteikumu Nr. 1082 1.pielikumā un 2.pielikumā.

Kontakti

 

Adrese

Juridiskā un ofisa adrese:
Brīvības gatve 386, k-3-84,
Rīga, LV-1024


Tālrunis

26567450, 29286801


E-pasts

info@ekosoft.lv