Konsultāciju serviss

• Konsultācijas vides aizsardzības jautājumos
• Juridisko personu pārstāvēšana Valsts vides dienesta (VVD) Informatīvajā sistēmā „TULPE”
• Vides audits
• A, B vai C kategorijas piesārņojošu darbību novērtējums un iesniegumu sagatavošana atļaujas saņemšanai reģionālajā vides pārvaldē
• Stacionāru piesārņojuma avotu emisijas novērtējums un limitu projektu sagatavošana
• Piesārņojošu darbību izraisīto smaku novērtējums
• Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas iesnieguma, emisijas monitoringa plāna un darbības līmeņa ziņojuma sagatavošana

Kontakti

 

Adrese

Juridiskā un ofisa adrese:
Brīvības gatve 386, k-3-84,
Rīga, LV-1024


Tālrunis

26567450, 29286801


E-pasts

info@ekosoft.lv