Piesārņojuma novērtēšanas metodes

 Lai noteiktu iekārtas emisiju daudzumu (piesārņojošās vielas emisiju daudzums no emisijas avota laika vienībā), izmantojam šādus paņēmienus:
• emisiju monitoringu (nepārtrauktie vai periodiskie mērījumi), ja tie reprezentē iekārtas darbību visos tās režīmos;
• emisiju daudzuma aprēķinus, izmantojot emisijas faktorus vai materiālo bilanci.

Kontakti

 

Adrese

Juridiskā un ofisa adrese:
Brīvības gatve 386, k-3-84,
Rīga, LV-1024


Tālrunis

26567450, 29286801


E-pasts

info@ekosoft.lv