Dabas resursu nodokļu maksājumi

 Par piesārņojuma novadīšanu vidē un dabas resursu ieguvi ir jāmaksā dabas resursu nodokli (DRN), kura noteikšanas un samaksas procesā var izdalīt vairākus posmus:
• uzņēmuma radītā un vidē novadītā piesārņojošo vielu faktiskā apjoma aprēķins vai iegūto dabas resursu apjoma noteikšana;
• DRN pārskatu aizpildīšana un nodokļa aprēķināšana;
• DRN pārskatu iesniegšana Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sitēmā (EDS);
• nodokļa samaksa. 

Uzņēmumam noteikto limitu ietvaros par vidē novadīto piesārņojumu un iegūtajiem dabas resursiem DRN tiek maksāts atbilstoši likumā noteiktajām likmēm. 

Par vidē novadītā piesārņojuma vai iegūto dabas resursu apjoma daļu, kas pārsniedz atļaujā vai licencē noteikto apjomu (limitu), DRN jāmaksā desmitkārtīgā likmes apmērā. 

Uzņēmumi, kas iegūst dabas resursus vai novada piesārņojumu vidē bez atbilstošas atļaujas vai licences, maksā DRN desmitkārtīgā likmes apmērā un papildus tam uzņēmums tiek administratīvi sodīts atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksam. Tā darbība var tikt apturēta līdz konstatētā pārkāpuma novēršanai un atļaujas vai licences saņemšanai.

Kontakti

 

Adrese

Juridiskā un ofisa adrese:
Brīvības gatve 386, k-3-84,
Rīga, LV-1024


Tālrunis

26567450, 29286801


E-pasts

info@ekosoft.lv