Pārskata par aprēķināto dabas resursu nodokli sagatavošanas un iesniegšanas kārtība

 Ja tiek veiktas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības, uzņēmumiem katru gadu jāiesniedz statistiskie pārskati “2-Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu”, “Nr. 2 - Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību” un “Nr. 3 Pārskats par atkritumiem”, kuros uzrādītajiem vidē (gaisā, ūdenī, augsnē) novadītā piesārņojuma apjomiem ir jāsakrīt ar DRN gada pārskatu datiem. Sastādot ūdens un gaisa statistiskos pārskatus, datus var iegūt no DRN pārskatiem, bet statistiskajos pārskatos par atkritumiem jānorāda uzņēmuma darbības rezultātā radītais atkritumu apjoms, nevis iepakojums, ko uzņēmums ir izmatojis savas produkcijas iepakošanai, kas vēlāk kļūs par atkritumiem.

Kontakti

 

Adrese

Juridiskā un ofisa adrese:
Brīvības gatve 386, k-3-84,
Rīga, LV-1024


Tālrunis

26567450, 29286801


E-pasts

info@ekosoft.lv