Atļaujas saņemšanas process

 A, B vai C kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas iegūšanas process ir relatīvi ilgstošs un atkarīgs no tā, uz kādu kategoriju (A, B vai C) uzņēmums tiek attiecināts. Atļaujas pieprasīšanas un saņemšanas process nosacīti iedalāms vairākos posmos:
• iesnieguma sagatavošana;
• iesnieguma iesniegšana un tā sākotnējā izvērtēšana reģionālajā vides pārvaldē;
• pēc iesnieguma sākotnējā izvērtējuma pārvaldē tas var tikt pieņemts izskatīšanai vai arī, ja nav uzrādīta visa pieprasītā informācija, nepieciešama tā papildināšana un precizēšana;
• pēc iesnieguma pieņemšanas reģionālā vides pārvalde sagatavoto un izsniedz atļauju.

Jaunas atļaujas sagatavošanas un izsniegšanas vidējie termiņi ir:
• A kategorijas uzņēmumiem – 4-6 mēneši,
• B kategorijas uzņēmumiem – 2-3 mēneši,
• C kategorijas uzņēmumiem – divas nedēļas.

Kontakti

 

Adrese

Juridiskā un ofisa adrese:
Brīvības gatve 386, k-3-84,
Rīga, LV-1024


Tālrunis

26567450, 29286801


E-pasts

info@ekosoft.lv