Programmu nodrošinājums

 Lai novērtētu piesārņojošu vielu emisiju atbilstību gaisa kvalitātes normatīviem izmantojam piesārņojošo vielu izkliedes aprēķina datorprogrammas:

EnviMan

Gausa dispersijas modelis piesārņojuma izkliedes modelēšanai no stacionāriem un mobiliem piesārņojuma avotiem.
Izstrādātājs - Zviedrijas kompānija OPSIS AB.

AERMOD View™

Operatotra radīto piesārņojošo vielu izkliedes modelēšanai no stacionāriem piesārņojuma avotiem.
Izstrādātājs - Lakes Environmental

ADMS 3

Atmosfēras dispersijas modelis piesārņojuma pārbaudei.
Izstrādātājs –Kembridžas firma CERC.

Kontakti

 

Adrese

Juridiskā un ofisa adrese:
Brīvības gatve 386, k-3-84,
Rīga, LV-1024


Tālrunis

26567450, 29286801


E-pasts

info@ekosoft.lv